Rot-avdrag

Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete och ROT-arbete. Skattereduktion ges endast för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.

För att du ska få skattereduktion för ROT-arbete krävs dessutom att du äger bostaden (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet) där ROT-arbetet utförs. Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden för husarbete men högst 50 000 kr per person och år.

Vad räknas som husarbete?

Följande räknas som husarbete:

Reparation och underhåll, ombyggnad, tillbyggnad (ROT-arbete)

Vem har rätt till skattereduktion?

För att ha rätt till skattereduktion för husarbete måste du ha varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret. Fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång, samt haft utgifter för husarbete. Du som är begränsat skattskyldig i Sverige kan få skattereduktion om du har begärt att få bli beskattad enligt inkomstskattelagen.

Ditt överskott av förvärvsinkomster ska, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgöras av överskott av förvärvsinkomster i Sverige. Du som är begränsat skattskyldig och endast äger en fastighet i Sverige kan inte få skattereduktion för husarbete. Skattereduktion tillgodoräknas även dödsbo för sådant husarbete som har utförts före dödsfallet.

Du kan inte få skattereduktion för arbete som du själv har utfört hos dig själv och du kan inte heller få skattereduktion för sådant husarbete som närstående har utfört hos dig. Till närstående räknas make, förälder, mor- och farförälder, avkomling och avkomlings make, syskon, syskons make och avkomling, och dödsbo som den skattskyldige eller någon av de tidigare nämnda personerna är delägare i.